Hoppets Röst | Logga in

Brevkurser

Dela

Uppenbarelseboken

Läses helst efter Danielsboken, eftersom dessa två profetiska böcker hör ihop. Här får du veta vad Bibeln säger om din framtid! Enkelt och lättfattligt eftersom vi följer Bibelns egna studieinstruktioner!

Uppenbarelseboken hör till de böcker de flesta människor har svårast att förstå. Den är skriven i ett “kodat” språk. Det har emellertid visat sig, att om man läser Bibeln i sin helhet får man alla nycklar man behöver till en förståelse av Uppenbarelseboken. 

Men Uppenbarelseboken börjar i vers 3 med ett löfte: Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

Uppenbarelseboken och Daniels bok behandlar i stora stycken samma ämnen och förståelsen för Bibelns profetior blir så mycket tydligare om man läser bägge böckerna.

Vi rekommenderar att först läsa Daniels bok och sedan Uppenbarelseboken.

Kursinnehåll:

Brev 1:
Kapitel 1 behandlas. Den historiska bakgrunden till Uppenbarelseboken. Johannes Uppenbarelse. “Salig är den som läser”. En välsignelse uttalas över den som läser boken.

Brev 2:
Kristi brev till församlingarna i kapitel 2 behandlas. Dessa brevs betydelse idag.

Brev 3:
Kristi brev till församlingarna fortsätter i kapitel 3. Församlingen i ändens tid.

Brev 4:
Kapitel 4 och kapitel 5. Tronen i himlen – vem regerar i universum? Lammet och lammets sång.

Brev 5:
Kapitel 6 omfattar de första 6 sigillen. Sigillen öppnas.

Brev 6:
Kapitel 7. Märkt med sigill för evigheten. Det andliga Israel. Förklaring till vad Guds sigill är.

Brev 7:
Kapitel 8 och 9. De sju basunerna ljuder. Hur kan vi tolka in det i vår tid?

Brev 8:
Kapitel 10 och 11. Sött och bittert. De 1260 dagarna förklaras.

Brev 9:
Kapitel 12. Kvinnan, sonen och draken. Församlingen i den sista tiden.

Brev 10:
Kapitel 13. Världsomfattande bojkott. Odjuret ur havet. Vilddjurets märke och dess tal.

Brev 11:
Kapitel 14. Ett världsomfattande varningsbudskap. Ett evigt evangelium. Babylon störtas. Den sista varningen. Kännetecknet på den sista församlingen.

Brev 12:
Kapitel 15. De sju sista plågorna.

Brev 13:
Kapitlen 17-19. Det stora Babylons sista dagar. Vilddjurets och skökans hemlighet avslöjas. Det sista uppmaningen att dra ut ur Babylon (lämna villolärorna). Babylons undergång.

Brev 14:
Kapitlen 19-20. Mot målet. Kristi andra återkomst. Kristi motståndare förgörs. Det 1000 åriga riket. De heliga får rätt att döma. Den andra uppståndelsen.

Brev 15:
Kapitel 21. Allting görs nytt – en ny himmel och en ny jord.

Brev 16:
Kapitel 22. Uppenbarelsebokens inbjudan.

 

ANMÄLAN TILL BREVKURS