Hoppets Röst | Logga in

Brevkurser

Bibeln säger
Dela

Bibeln säger

En kurs där svaren på frågorna om Gud och om våra liv tas direkt från Bibeln utan att någon lägger dit sina egna synpunkter. Vår mest efterfrågade kurs!

Ett nytt och spännande sätt att studera Guds Ord!

Kursinnehåll:

Gud – Hans egenskaper.

Det onda – varifrån?

Frälsaren – vem och varför?

Guds Ord – hur kom det till?

Att födas på nytt – hur går det till?

Helig Ande – egenskaper och verkan.

Andevärlden – finns den?

Döden – vad händer när vi dör?

Jesu återkomst – Filmer är inte bibeltrogna.

Domen – hur går den till?

Guds 10 bud – gäller de fortfarande?

Sabbaten – har den ändrats?

Söndagen – vad säger Bibeln?

Dopet – vad är ett bibliskt dop?

Tionde – principer i Bibeln.

Hälsa – Bibeln har ett supermodernt hälsobudskap.

Vårt nya hem – hur beskrivs himlen?

 

ANMÄLAN TILL BREVKURS